EnviroTeam Slovakia

Anketa

Prostredníctvom tejto ankety by sme Vám chceli položiť niekoľko otázok, týkajúcich sa Vášho hodnotenia nami poskytovaných služieb počas celého priebehu našej spolupráce. Pravidelné vyhodnocovanie Vašich odpovedí chce naša spoločnosť využiť ako jednu z foriem pre zabezpečenie zvyšovania kvality našich služieb v rámci zavedeného systému manažérstva kvality.

V nasledujúcej časti ankety vyjadrite odpoveď označením v príslušnom riadku.

Systém hodnotenia:

1 – vyhovuje,
2 – vyhovuje s malými výhradami,
3 – vyhovuje s výhradami,
4 – vyhovuje s veľkými výhradami,
5 – nevyhovuje

* Pri odpovedi s hodnotením 3 a vyššie uveďte zdôvodnenie resp. odporúčanie

Úroveň poskytovaných služieb