EnviroTeam Slovakia

NIEČO O NÁS

V roku 2005 vznikla spoločnosť EnviroTeam Slovakia, ktorej cieľom je poskytovať komplexné a nezávislé služby v oblasti emisného monitoringu jednak pre konania orgánov ochrany ovzdušia, ako aj pre interné potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Najväčším aktívom našej spoločnosti je náš profesionálny tím spolupracovníkov, ktorý denne zabezpečuje poskytovanie kvalitných služieb Vám, našim klientom.

Už od počiatku našej profesionálnej kariéry v tomto odbore sa snažíme o maximálnu profesionalitu a flexibilnosť pri poskytovaní služieb. Snažíme sa citlivo a progresívne reagovať na požiadavky našich klientov. Dynamický rozvoj pri zachovaní stabilne vysokých požiadaviek na kvalitu našej činnosti je prirodzenou súčasťou našej filozofie. Každému klientovi poskytujeme služby s individuálnym prístupom. Na základe rozhovorov s našimi klientmi identifikujeme otázky a výzvy, ktorým čelia, ponúkame na mieru šité riešenia. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a prinesie spoluprácu s obojstrannou spokojnosťou.

Náš tím

Náš tím je tvorený skúsenými odborníkmi z oblasti meraní emisií, ktorí z hľadiska odbornej kvalifikácie a dĺžky praxe patria medzi špičku v tejto oblasti. Všetci manažéri pracujú úspešne v tejto oblasti už viac ako 15 rokov. Pracujeme, kedykoľvek je to potrebné pre to, aby sme Vám ponúkli najlepšiu cenu, kvalitu a servis.

Sme plne oddaní úspechu našej spoločnosti. Jej úspech je i náš úspech. Kombinujeme naše talenty v tímoch orientovaných na výkonnosť a neustále sa snažíme zlepšovať naše schopnosti, štruktúry a procesy. Vyvažujeme ekonomické požiadavky so sociálnou zodpovednosťou. Rešpektujeme každú osobnosť človeka, podporujeme otvorenú výmenu názorov, a oceňujeme kritiku a rozhodnutia.


Vedenie spoločnosti tvoria manažéri s dlhoročnou praxou v riadení kolektívov a systémov manažérstva kvality. V rámci svojej praxe prešli všetkými pozíciami a stupňami riadenia.

Manažéri meraní (vedúci technici) sú osoby zodpovedné za realizáciu technických činností. Po praxi v rôznych oblastiach priemyslu prešli do tohto odvetvia, kde sa po získaní skúsenosti v oblasti emisného monitoingu stali poprednými odborníkmi v branži.

Merací personál (technici) tvoria technicky zdatní pracovníci so skúsenosťami z rôznych oblastí priemyslu. Okrem činností pri meraniach zabezpečujú aj údržbu a základný servis meracích zariadení.
Náš tím
Náš tím
Náš tím
Náš tím
Náš tím
Náš tím